Количка Потребителска кошница

ПОЛИТИКА ЗА ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ - GENERAL DATA PROTECTION REGULATION (GDPR)

23 май, 2018

Извършвайки дейността си, “ОФИС ИДЕЯ ПЛЮС" ООД, ЕИК 203301968, със седалище и адрес на управление: гр. София 1582, бул. Проф. Цветан Лазаров №12, обработва информация, между която и такава, представляваща лични данни.
“ОФИС ИДЕЯ ПЛЮС“ ООД е собственик на електронния магазин  www.oiplus.bg  и го управлява в съответствие с разпоредбите на Закона за защита на личните данни и свързаната правна уредба, включително Регламент (ЕС) 2016/679 („GDPR”).
Настоящата Политика има за цел да Ви информира за начина, по който обработваме Вашите лични данни в качеството си на администратор, както и за Вашите права.  
“ОФИС ИДЕЯ ПЛЮС“ ООД  може да обработва Ваши лични данни по различни причини в зависимост от взаимоотношенията помежду ни и на базата на съответно приложими правни основания по законите за поверителност, като: законни бизнес цели на “ОФИС ИДЕЯ ПЛЮС“ ООД, за сключване и/или за изпълнение на сключен с Вас договор, за спазване на правни задължения от страна на “ОФИС ИДЕЯ ПЛЮС“ ООД, както и с Ваше свободно изразено, конкретно, информирано и недвусмислено съгласие за обработване на Ваши данни.

 

Какви видове лични данни събира и обработва “ОФИС ИДЕЯ ПЛЮС“ ООД


В зависимост от конкретната цел “ОФИС ИДЕЯ ПЛЮС“ ООД може да обработва различни видове данни:

 • Вашите имена, адрес, електронен адрес, адрес за доставка на поръчаните от Вас стоки (напр. за издаване на фактура, гаранционна карта, за куриер, при създаване на профил, регистриране на интернет страницата ни, закупуване на продукт, сключване на договор);
 • Данни за връзка с Вас (адрес, телефон, e-mail) – при кореспонденция, сключване на договор, други правни документи;
 • Електронен адрес и парола - за управление на достъп и идентифициране на профила Ви;
 • Детайли за плащане и защита на данните Ви, свързани с плащането – електронен адрес, телефон, адрес за фактура, адрес за доставка, информация, свързана със средството за плащане, сума на покупката и честота на извършваните покупки;
 •  Участие в онлайн проучване и други маркетингови активностти - различни видове информация, Вашите имена, пощенски адрес, телефоннен номер, e-mail адрес, начина, по който предпочитате да се свързваме с Вас, история на покупките и търсенията Ви.

 

За какви дейностти “ОФИС ИДЕЯ ПЛЮС“ ООД събира и обработва лични данни

Дейности по управление на електронния магазин:

 • Данни за целите на изпълнение на направена поръчка/и от електронния магазин на “ОФИС ИДЕЯ ПЛЮС“ ООД на основание сключването на договор;
 • Данни за системата ни за предотвратяване на измами във връзка с плащане на основание нашия легитимен интерес да защитим данните, които контролираме;
 • Осчетоводяване и фактуриране на покупките/и от електронния магазин на основание законовото ни задължение за това;
   

Дейности по управление на Вашия профил на интернет страницата ни:

 • Данни, свързани с управление на достъпа Ви (идентификация), на основание Вашето дадено съгласие;
   

Маркетинг дейности на “ОФИС ИДЕЯ ПЛЮС“ ООД на основание дадено съгласие:

 • Личната информация, която събираме, ни позволява да Ви държим в течение относно най-новите ни продукти и предстоящи събития. Помага ни да подобрим услугите, съдържанието и рекламата ни. В случай че не желаете да фигурирате в списъка ни с адреси, можете да се отпишете по всяко време, като актуализирате предпочитанията си в профила и на интернет страницата;
 • Използваме лична информация, защото тя ни помага в разработването, доставката и усъвършенстването на продуктите, услугите, съдържанието и рекламата ни;
 • Възможно е периодично да използваме личната Ви информация, за да изпращаме важни съобщения като известия относно покупките Ви и промени в правилата, условията и различните ни политики;
 • Възможно е и да използваме личната Ви информация за вътрешни цели като проверки, анализ на данни и проучвания за усъвършенстването на продуктите, услугите и комуникацията с клиентите на “ОФИС ИДЕЯ ПЛЮС“ ООД;
 • Установяване на рекламации, свързани с продукти на “ОФИС ИДЕЯ ПЛЮС“ ООД на основание легитимния интерес;
 • Въпроси и запитвания, отправени към нас, свързани с продукти на основание съгласието Ви.

 

Какви мерки за сигурност прилагаме за защита на личните данни


В пълно съответствие със законовите изисквания за защита на личните данни, ние прилагаме строги организационни и технически мерки за сигурност, между които:

 • криптиране на личните данни;
 • мерки за гарантиране на постоянна поверителност, цялостност, наличност и устойчивост на системите за обработване;
 • мерки за своевременно възстановяване на наличността и достъпа до личните данни в случай на физически или технически инцидент;
 • редовно изпитване и оценка на ефективността на мерките с оглед гарантиране сигурността на обработването.

 

Как можете да подадете жалба?

За България компетентен орган е Комисията за защита на лични данни:
1592 София, бул. "Цветан Лазаров" №2, тел. +359 2 915 3580; факс +359 2 915 3525;
e-mail: kzld@cpdp.bg
уebsite: http://www.cpdp.bg/

 

Как можете да се свържете с нас по въпроси на поверителност на лични данни?


e-mail адрес:
sales@oiplus.bg

или на нашия адрес:
София, бул. "Проф. Цветан Лазаров" №12