Количка Потребителска кошница

Рекламации

 


    Рекламации

 Рекламации относно липсващи количества и явни дефекти се предявяват в момента на получаването на стоката 

или услугата.След получаване на стоката Клиента има право да иска връщането и при наличието на скрит 
(съществен) дефект,който не е могъл да бъде установен при обикновен преглед на стоката или при несъответствие 
с обявените и характеристики.Рекламация в гореописаният случай се предявява в четиринадесет  дневен срок от датата на  
фактурата.Клиента има право да получи обратно заплатената от него сума или замяна на стоката със съответстваща на  
подадената от него заявка.Всеки клиент, който е потребител по смисъла на Закона за защита на потребителите има  
право да върне закупената от него стока при сключен договор за покупко-продажба от разстояние в  срок от 14  дни
от доставянето и без да е необходимо да посочи причина за това. OI PLUS е длъжна да възстанови на Клиента в
пълен размер заплатените от него суми не по късно от 14 работни дни, считано от датата, на която Клиента е упражнил
някое от правата си на отказ. 

  Правото за връщане на стоки не се прилага в следните случаи:
      1) За доставка на стоки, които поради своето естество не могат да бъдат върнати или подлежат на бързо разваляне
или има опасност от влошаване на качествените им характеристики;
     2) За стоки, повредени и/или променени от клиента след момента на получаването им;
     3) За доставка на продукти , изработени съобразно изискванията на клиента или по негова индивидуална заявка;
     4)За стоки, чиято оригинална опаковка е повредена или липсва. Не се счита за повредена опаковката, цялостта,
на която е била нарушена по начин, единствено позволяващ отделянето й от стоката;
 
  При наличие на рекламация, клиентът трябва да подаде сигнал устно или писмено на тел.0700 12 888 или на 
 е-mail: sales@oiplus.bg .При подаване на рекламация клиентът задължително прилага и документите, на които се 
основава рекламацията:
       1) касова бележка или фактура;
       2)снимков материал;
       3)други документи ,установяващи несъотвествието на стоката с договореното;

  Връщането на стоката става чрез куриерска фирма.за сметка на клиента или лично в  складовата база  на  OI PLUS
на адрес: бул. "Проф. Цветан Лазаров" 12
 OI PLUS  гарантира връщането на заплатената от клиента сума без стойността на куриерската услуга за връщането на 
продукта. За стоки ,за които има търговска гаранция,рекламациите се удовлетворяват в съответствие с условията на
гаранцията.