Политика за поверителност

ПОЛИТИКА ЗА ПОВЕРИТЕЛНОСТ (GDPR)

Извършвайки дейността си, “ОФИС ИДЕЯ ПЛЮС" ООД, ЕИК 203301968, със седалище и адрес на управление: гр. София 1582, бул. Проф. Цветан Лазаров №12, обработва информация, между която и такава, представляваща лични данни.
“ОФИС ИДЕЯ ПЛЮС“ ООД е собственик на електронния магазин  www.oiplus.bg  и го управлява в съответствие с разпоредбите на Закона за защита на личните данни и свързаната правна уредба, включително Регламент (ЕС) 2016/679 („GDPR”).
Настоящата Политика има за цел да Ви информира за начина, по който обработваме Вашите лични данни в качеството си на администратор, както и за Вашите права.  
“ОФИС ИДЕЯ ПЛЮС“ ООД  може да обработва Ваши лични данни по различни причини в зависимост от взаимоотношенията помежду ни и на базата на съответно приложими правни основания по законите за поверителност, като: законни бизнес цели на “ОФИС ИДЕЯ ПЛЮС“ ООД, за сключване и/или за изпълнение на сключен с Вас договор, за спазване на правни задължения от страна на “ОФИС ИДЕЯ ПЛЮС“ ООД, както и с Ваше свободно изразено, конкретно, информирано и недвусмислено съгласие за обработване на Ваши данни.

 

Какви видове лични данни събира и обработва “ОФИС ИДЕЯ ПЛЮС“ ООД

 

В зависимост от конкретната цел “ОФИС ИДЕЯ ПЛЮС“ ООД може да обработва различни видове данни:

 • Вашите имена, адрес, електронен адрес, адрес за доставка на поръчаните от Вас стоки (напр. за издаване на фактура, гаранционна карта, за куриер, при създаване на профил, регистриране на интернет страницата ни, закупуване на продукт, сключване на договор);
 • Данни за връзка с Вас (адрес, телефон, e-mail) – при кореспонденция, сключване на договор, други правни документи;
 • Електронен адрес и парола - за управление на достъп и идентифициране на профила Ви;
 • Детайли за плащане и защита на данните Ви, свързани с плащането – електронен адрес, телефон, адрес за фактура, адрес за доставка, информация, свързана със средството за плащане, сума на покупката и честота на извършваните покупки;
 •  Участие в онлайн проучване и други маркетингови активностти - различни видове информация, Вашите имена, пощенски адрес, телефоннен номер, e-mail адрес, начина, по който предпочитате да се свързваме с Вас, история на покупките и търсенията Ви.

За какви дейностти “ОФИС ИДЕЯ ПЛЮС“ ООД събира и обработва лични данни

Дейности по управление на електронния магазин:

 • Данни за целите на изпълнение на направена поръчка/и от електронния магазин на “ОФИС ИДЕЯ ПЛЮС“ ООД на основание сключването на договор;
 • Данни за системата ни за предотвратяване на измами във връзка с плащане на основание нашия легитимен интерес да защитим данните, които контролираме;
 • Осчетоводяване и фактуриране на покупките/и от електронния магазин на основание законовото ни задължение за това;
   

Дейности по управление на Вашия профил на интернет страницата ни:

Данни, свързани с управление на достъпа Ви (идентификация), на основание Вашето дадено съгласие;

 

Маркетинг дейности на “ОФИС ИДЕЯ ПЛЮС“ ООД на основание дадено съгласие:

 • Личната информация, която събираме, ни позволява да Ви държим в течение относно най-новите ни продукти и предстоящи събития. Помага ни да подобрим услугите, съдържанието и рекламата ни. В случай че не желаете да фигурирате в списъка ни с адреси, можете да се отпишете по всяко време, като актуализирате предпочитанията си в профила и на интернет страницата;
 • Използваме лична информация, защото тя ни помага в разработването, доставката и усъвършенстването на продуктите, услугите, съдържанието и рекламата ни;
 • Възможно е периодично да използваме личната Ви информация, за да изпращаме важни съобщения като известия относно покупките Ви и промени в правилата, условията и различните ни политики;
 • Възможно е и да използваме личната Ви информация за вътрешни цели като проверки, анализ на данни и проучвания за усъвършенстването на продуктите, услугите и комуникацията с клиентите на “ОФИС ИДЕЯ ПЛЮС“ ООД;
 • Установяване на рекламации, свързани с продукти на “ОФИС ИДЕЯ ПЛЮС“ ООД на основание легитимния интерес;
 • Въпроси и запитвания, отправени към нас, свързани с продукти на основание съгласието Ви.

 

Какви мерки за сигурност прилагаме за защита на личните данни

 

В пълно съответствие със законовите изисквания за защита на личните данни, ние прилагаме строги организационни и технически мерки за сигурност, между които:

 • криптиране на личните данни;
 • мерки за гарантиране на постоянна поверителност, цялостност, наличност и устойчивост на системите за обработване;
 • мерки за своевременно възстановяване на наличността и достъпа до личните данни в случай на физически или технически инцидент;
 • редовно изпитване и оценка на ефективността на мерките с оглед гарантиране сигурността на обработването.

 

Как можете да подадете жалба?

За България компетентен орган е Комисията за защита на лични данни:
1592 София, бул. "Цветан Лазаров" №2, тел. +359 2 915 3580; факс +359 2 915 3525;
e-mail: kzld@cpdp.bg
уebsite: http://www.cpdp.bg/

 

Как можете да се свържете с нас по въпроси на поверителност на лични данни?


e-mail адрес:
product.oiplus@gmail.com

или на нашия адрес:
София, бул. "Проф. Цветан Лазаров" №12

 

ПОЛИТИКА ЗА ПОВЕРИТЕЛНОСТ (GDPR) И УПОТРЕБА НА БИСКВИТКИ

БЪДЕТЕ ИНФОРМИРАНИ! Защитата на личните данни и спазването на правата на нашите клиенти представлява основен ангажимент на "ОФИС ИДЕЯ ПЛЮС" ООД, поради което ние полагаме всички необходими усилия и ресурси, за да обработваме Вашите данни в пълно съответствие с Регламент (ЕС) 2016/679 "Общ регламент на ЕС относно защитата на данните" или GDPR.
Считаме, че е важно да защитаваме поверителността Ви и да Ви информираме за начина, по който събираме, използваме, предаваме и защитаваме Вашите лични данни при използването на on-line магазина www.oiplus.bg.

 

КОИ СМЕ НИЕ И КАК ДА СЕ СВЪРЖЕТЕ С НАС?

“ОФИС ИДЕЯ ПЛЮС" ООД, ЕИК 203301968, със седалище и адрес на управление: гр. София 1582, бул. Проф. Цветан Лазаров №12 е собственик на елекронния магазин  www.oiplus.bg  и го управлява в съответствие с разпоредбите на Закона за защита на личните данни и свързаната правна уредба, включително Регламент (ЕС) 2016/679 („GDPR”).

По смисъла на Общият регламент за защита на личните данни (Регламент (ЕС) 2016/679-GDPR) и местното законодателство "ОФИС ИДЕЯ ПЛЮС" ООД е администратор на лични данни и като такъв отговаря за спазването разпоредбите на европейския регламент относно защитата на данните.

Нашата практика за защита на личните данни е в съответствие с действащото право за защита на личните данни. Ние се стремим да Ви осигурим максимална прозрачност за това защо са ни нужни Вашите данни и как ги съхраняваме.

Ако имате въпроси относно политиката на "ОФИС ИДЕЯ ПЛЮС" ООД  за защита на личните данни, искате да упражните някое от Вашите права или имате въпроси относно on-line магазина www.oiplus.bg, можете да се свържете с нас на следните контакти:

"ОФИС ИДЕЯ ПЛЮС" ООД
1582 София, бул. Проф. Цветан Лазаров №12
Телефони: 070012 888 или 0877 003 068
Електронна поща: product.oiplus@gmail.com

 

ОСНОВАНИЕ И ЦЕЛИ ЗА СЪБИРАНЕ, ОБРАБОТВАНЕ И СЪХРАНЯВАНЕ НА ЛИЧНИ ДАННИ

"ОФИС ИДЕЯ ПЛЮС" ООД събира, обработва и съхранява лични данни във връзка с използване на on-line магазина www.oiplus.bg, за обработка на запитвания и заявки или договори за предоставените от дружеството продукти и услуги или за доставка на стоки и услуги, както и отношенията, които възникват по този повод.

Лични данни означава всяка информация, която може да е свързана с идентифицирано или подлежащо на идентификация лице (предмет на дейност). Личните данни включват всякаква информация, пряка или косвена, която се отнася до лицето субект като име, адрес, електронна поща, телефонен номер и пр.

В "ОФИС ИДЕЯ ПЛЮС" ООД  събираме лични данни, които Вие доброволно като наш клиент ни предоставяте във връзка с използването на on-line магазина www.oiplus.bg, както и при сключване и изпълнение на договор за покупко-продажба на стоки и услуги. Събирането на лични данни става само за конкретните, изрични и легитимни цели и не се обработвят от трети страни по начин, несъвместим с тези цели.

Също така можем да получим информация, съдържаща Ваши лични данни от наши подизпълнители, бизнес партньори или от публични регистри.

 

МОЖЕМ ДА ОБРАБОТВАМЕ СЛЕДНИТЕ ЛИЧНИ ДАННИ:

 • Име, фамилия, телефон, електронна поща, длъжност или професия, адрес за доставка - при комуникация по телефон;
 • Име, фамилия, електронна поща, телефон – при регистрация в уебсайта;
 • Електронна поща – при абонамент за бюлетина в уебсайта;
 • Име, фамилия, телефон, електронна поща, длъжност или професия, адрес за доставка – при обработване на запитвания и заявки или договори за предоставяните от "ОФИС ИДЕЯ ПЛЮС" ООД продукти или услуги;
 • Гласов запис - на входящи и изходящи телефонни разговори от Call Centar-а за обслужване на клиенти на "ОФИС ИДЕЯ ПЛЮС" ООД

Без предоставянето на  описаните лични данни, "ОФИС ИДЕЯ ПЛЮС" ООД няма да може да изпълни услугите, които очаквате от нас.

Освен това можем да събираме и впоследствие обработваме определена информация относно поведението Ви при сърфиране в нашия електронен магазин, за да персонализираме Вашето онлайн поведение и изготвим предложения, които са съобразени с Вашия профил.

В електрония магазин на "ОФИС ИДЕЯ ПЛЮС" ООД  можем да съхраняваме и събираме информация посредством бисквитки (cookies)  и подобни технологии съгласно Политиката за бисквитките.

"ОФИС ИДЕЯ ПЛЮС" ООД не събира и не обработва по друг начин чувствителни данни, включени в специални категории лични данни в Общият регламент относно защитата на данните.Лични данни, разкриващи раса или етнически произход, политически, религиозни или философски убеждения, биометрични или генетични данни, членство в синдикални организации, данни относно здравето, сексуалния живот или сексуалната ориентация на физически лица не се събират или обработват от "ОФИС ИДЕЯ ПЛЮС" ООД.

Освен това, "ОФИС ИДЕЯ ПЛЮС" ООД не желае да събира или обработва данни на непълнолетни лица на възраст под 16 години.

 

ЗАЩО СА НИ НУЖНИ ВАШИТЕ ДАННИ И С КАКВА ЦЕЛ ГИ СЪБИРАМЕ?

"ОФИС ИДЕЯ ПЛЮС" ООД събира и обработва лични данни, които Вие доброволно ни предоставяте във връзка с използването на on-line магазина www.oiplus.bg и сключването на договор с "ОФИС ИДЕЯ ПЛЮС" ООД, включително за следните цели:

 • Обработване на запитвания и поръчки или договори за предоставяните от "ОФИС ИДЕЯ ПЛЮС" ООД продукти или услуги, включително приемане, потвърждаване, експедиране и фактуриране на същите;
 • Доставки на стоки и услуги, както и отношенията, които възникват по този повод;
 • Създаване и управление на клиентски профил, както и предоставяне на пълна функционалност при използване на магазина www.oiplus.bg;
 • Счетоводни цели;
 • Предоставяне на информация и предложения за настоящи, промоционални и за нови продукти и услуги (SMS, e-mail, телефон), само при изрично съгласие за това;
 • Предоставяне на анкети за удовлетвореност, мнения и препоръки, относно предлаганите стоки и услуги;
 • Статистически цели, пазарни проучвания, проследяване и мониторинг на продажбите и поведението на клиентите или купувачите;
 • Връщане на продукти и възстановяване на стойността им в съответствие със законовите разпоредби;
 • Управление на рекламации и разрешаване на проблеми, свързани с отказ на поръчки или други проблеми, свързани със закупупени стоки и услуги;
 • Оказване на подкрепа, включително даване на отговори на въпроси във връзка с направени поръчки относно предлагани стоки и услуги на "ОФИС ИДЕЯ ПЛЮС" ООД;
 • Предоставяне на трети страни като куриери, подизпълнители, извършващи доставка и монтаж на мебели, гаранционно обслужване на техника, търговци и лица, обвързани с договори, съдържащи стандартни одобрени от Европейската комисия клаузи за защита на личните данни.

Лични данни могат да се предоставят на прокуратура, полиция, съдилища и други държавни органи ,под и в рамките на закона и в резултат на изрично поисканите изисквания.

За да бъде обработката на лични данни законосъобразна, е необходимо да съществува валидно правно основание за това. В зависимост от целите, обработката на лични данни в повечето случаи е необходима за сключване на договор между "ОФИС ИДЕЯ ПЛЮС" ООД и потребителя на предоставените стоки и услуги. Данните се обработват съгласно приложимото законодателство, включително данъчното и счетоводното законодателство. "ОФИС ИДЕЯ ПЛЮС" ООД събира и обработва лични данни само при получено от потребителя съгласие или заявен лигитимен интерес. Потребителят има право да оттегли своето съгласие по всяко време без това да засегне законосъобразността на обработваните данни, базирани на неговото съгласие преди неговото оттегляне.

 

ПРИНЦИПИ, КОИТО СПАЗВАМЕ ПРИ ОБРАБОТКАТА НА ЛИЧНИ ДАННИ:

 • Точност и актуалност на предоставените данни;
 • Законосъобразност, прозрачност и добросъвестност при обработката и събирането на лични данни;
 • Съвместимост с целите на обработката и свеждане до минимум на събираните данни;
 • Ограничение на съхраняваните данни с оглед постигане на целите;
 • Цялостност и конфеденциалност на обработваните данни и гарантиране на тяхното съхраняване по начин, осигуряващ необходимата сигурност;

"ОФИС ИДЕЯ ПЛЮС" ООД събира и обработва лични данни само при получено от потребителя съгласие или заявен интерес. "ОФИС ИДЕЯ ПЛЮС" ООД гарантира, че обработва лични данни сигурно, прилага и поддържа адекватни технически мерки за защита на личните данни срещу унищожаване, случайна загуба или незаконна промяна, разкриване или неразрешен достъп, както и срещу всяка друга форма на незаконна обработка.

Въпроси относно сигурността на личните данни могат да се изпращат на sales@oiplus.bg.

 

 МЕРКИ ЗА СИГУРНОСТ, КОИТО ПРИЛАГАМЕ ЗА ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ:

В пълно съответствие със законовите изисквания за защита на личните данни, "ОФИС ИДЕЯ ПЛЮС" ООД прилага строги организационни и технически мерки за сигурност, между които:

 • Криптиране на личните данни т.е. привеждане във вид, който не позвулява тяхното идентифициране;
 • Мерки за гарантиране на постоянна поверителност, цялостност, наличност и устойчивост на системите за обработване;
 • Мерки за своевременно възстановяване на наличността и достъпа до личните данни в случай на физически или технически инцидент;
 • Редовно изпитване и оценка на ефективността на мерките с оглед гарантиране сигурността на обработването.

"ОФИС ИДЕЯ ПЛЮС" ООД  не съхранява лични данни във вид, който позволява идентифицирането им за срок, по дълъг от необходимото за целите, за които са били събрани. "ОФИС ИДЕЯ ПЛЮС" ООД не съхранява лични данни, предоставени във връзка с направени on-line заявки за срок, по-дълъг от указания в приложимите нормативни изисквания. При липса на указан срок личните данни биват унищожавани след изпълнение на целите, за които са били събрани.

Всички нормативни документи, свързани с изпълнението на направени и издължени поръчки, като складови разписки, приемно предавателни протоколи и фактури се съхраняват съгласно действащото законодателство.

Всички електронни и хартиени носители, съдържащи лични данни, са защитени със съответните технически мерки според изискванията за предотвратяване на случайно или умишлено унищожаване, загуба или неправомерен достъп, както и от други незаконни форми на обработване. Всички лични данни в електронна форма се съхраняват от "ОФИС ИДЕЯ ПЛЮС" ООД на сигурни сървъри с ограничен достъп, използващи най-новите алгоритми за криптиране, и са защитени с антивирусен софтуер, firewall и други. Сървърните помещения са достъпни само за администратори със специален достъп и спазват регулациите на ЕС - включително - се намират на територията на ЕС.

 

 КАКВИ СА ВАШИТЕ ПРАВА?

Всеки потребител на стоки и услуги предлагани от "ОФИС ИДЕЯ ПЛЮС" ООД, предоставил лични данни, има право по всяко време:

 • Да провери пълнотата, точността и актуалността на предоставените данни;
 • Да има достъп до предоставените лични данни;
 • Да поиска извършване на подходящо коригиране ,заличаване или блокиране(ограничаване на обработването) на предоставените лични данни;
 • Да поиска да прехвърли предоставените лични данни на друго лице;
 • Да възрази срещу обработката на личните му данни по всяко време и при законни основания за това;
 • Да откаже обработката на личните му данни за целите на получаване на промоционални бюлетини и други маркетингови комуникации;
 • Право на жалба до Комисията за защита на личните данни, ако смята че са нарушени правата му за защита на данните.

 

 ПОЛИТИКА ЗА БИСКВИТКИ (COOKIES)

Настоящата политика влиза в сила от 25.05.2018 г. "Бисквитките" са малки текстови файлове, съдържащи информация от букви и цифри, които се свалят на Вашия компютър, мобилно устройство или лаптоп при посещения на даден уебсайт. Те позвуляват на уебсайта да запаметява Вашите действия и предпочитания - потребителско, език, размер на шрифта и други настройки на показване за определен период от време, за да не се налага да ги въвеждате всеки път, когато посещавате сайта  или преминавате от една страница към  друга.

`"Бисквитките" се използват за следните цели:

 • за функционирането на сайта;
 • за анализ на поведението на посетителите на сайта;
 • за реклама;

"Бисквитките" могат да бъдат:

 • временни - съхраняват се само за периода на Вашето посещение в даден уебсайт. След затваряне на браузъра "бисквитките" се изтриват. Сесията на браузъра започва в момента, когато се отвори прозореца на браузъра и приключва при неговото затваряне;
 • постоянни - остават на устройството на потребителя за период от време, посочен във всяка бисквитка. Те се активират всеки път, когато потребителят посети уебсайта, създал бисквитката или докато не се изтрият ръчно от потребителя.

При посещение в сайта www.oiplus.bg могат да се активират следните типове бисквитки:

 • Бисквитки за анализ;
 • Бисквитки за реклама;
 • Бисквитки, необходими за работата на сайта.

Задължителните "бисквитки" са необходими, позволяйки на потребителя да навигира в сайта и да използава различни негови функции. За използването на тези "бисквитки" не е необходимо съгласие от страна на потребителя. Функционалните "бисквитки" позволяват на уебсайта да запомни предпочитанията на потребителя и да му предостави по-добро и персонализирано обслужване. Информацията от тези "бисквитки" е анонимна и не води до проследяване на действията на потребителя на други уебсайтове. Техническите бисквитки събират информация за начина, по който потребителят използва уебсайта, като например кои страници най-често посещава. Тези "бисквитки" не събират лична информация или такава, която води до идентифициране на потребителя. Информацията от тези "бисквитки" е анонимна и се използва обобщена. Събраната информация се използва с цел да се подобри функционалността на уебсайта. Рекламните и насочващи "бисквитки" се използват с цел реклама. Наред с това те имат за цел да ограничат повторенията на една и съща реклама, която потребителят вижда, както и да отчетат ефективността на дадена рекламна кампания. Те запомнят посещението на потребителя в уебсайта и тази информация се споделя с други организации, като например рекламодатели.

"Бисквитките" са необходими за правилното функциониране на уебсайта. Всеки потребител има възможност да настрои браузъра си да блокира "бисквитките", но в този случай някои раздели на уебсайта няма да работят правилно. Повече информация относно възможността на потребителя да управлява и/или изтрива "бисквитки" може да получите от aboutcookies.org (http://www.aboutcookies.org/).

Деактивирането на "бисквитките" неозначава, че потребителят няма да получава онлайн реклама, а само че тя вече няма да бъде в състояние да взима впредвид предпочитанията и интересите на потребителя при сърфиране в Интернет. "ОФИС ИДЕЯ ПЛЮС" ООД не използва "бисквитки" за други цели, освен за посочените в това съобщение.

 

 ВАЛИДНОСТ И АКТУАЛИЗИРАНЕ НА ПОЛИТИКАТА

"ОФИС ИДЕЯ ПЛЮС" ООД периодично актуализира своята Политика за защита на личните данни. При промяна в настоящата политика на сайта ни www.oiplus.bg ще бъде публикувано съобщение, както и актуализираната Политика за защита на личните данни.

Абонирайте се за бюлетина ни, за да получавате актуална информация за отстъпки, специални оферти и нови продукти.